www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

บทความ

พระนเรศวร ทรงถือทวน อ.ภราดร เชิดชู เนื้อบรอนซ์นอกอิตาลีพาทินาสีเขียวเข้ม ทำพิธีวัดใหญ่พิษณุโลก

29-05-2566 15:04:24น.

พระนเรศวร ทรงถือทวน ปั้นโดย อ.ภราดร เชิดชู เนื้อบรอนซ์นอกอิตาลีพาทินาสีเขียวเข้มและน้ำตาล ทำพิธีวัดใหญ่พิษณุโลก

พระนเรศวร ทรงถือทวน ปั้นโดย อ.ภราดร เชิดชู

เนื้อบรอนซ์นอกอิตาลีพาทินาสีเขียวเข้ม ทำพิธีวัดใหญ่พิษณุโลก สวยมากครับ 

สูง 16 นิ้ว สูงถึงของ้าว 20 นิ้ว