www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

บทความ

พระบูชา พระประธานวัดระฆังรุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2515 หน้าตัก 9 นิ้ว

29-05-2566 15:04:03น.

พระบูชา พระประธานวัดระฆัง ยิ้มรับฟ้า เนื้อนวะโลหะ หน้าตัก 9 นิ้ว รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ในหลวง ร.9 ทรงเสด็จฯ เททอง  สร้างเพียง 85 องค์ 


ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น 100 ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2515

 พระประธานวัดระฆัง และรูปจำลองหลวงปู่โต อนุสรณ์วัดระฆัง100ปี

ปีพุทธศักราช 2515 อันเป็นปีที่การมรณภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เวียนมาบรรจบครบ 100 ปี ประกอบกับวัดระฆังโฆสิตารามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมากเกินกำลังของทางวัดที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์โดยลำพัง

ม.ล.เนื่องพร สุทัศน์ เห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม จึงได้นำโครงการดังกล่าวเสนอต่อ พระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามสมัยนั้น ใช้ชื่อโครงการดังกล่าวว่า โครงการ สร้างปูชนียวัตถุเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ 100 ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรํงสี) ณ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ พล.ร.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้นรับผิดชอบเป็นประธานกรรมการดำเนินงาน พระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝายสงฆ์ พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายฆราวาส

 

พิธีในการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี แห่งการมรณภาพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม ประกอบไปด้วยพิธีทั้งทางสงฆ์และพราหมณ์ รวมทั้งสิ้น 3 วาระด้วยกัน

วาระแรก ประกอบพิธีพุทธาภิเษกทองชนวนและผงมวลสาร

หมายกำหนดการวาระแรก วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2514 พิธีการในส่วนนี้จัดขึ้นตามแบบขนบธรรมเนียมทั้งพิธีสงฆ์ และ พิธีพราหมณ์ มีการประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญบารมีแห่งเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทำพิธีบูชาฤกษ์ บูชาเทพยดา

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชธรรมภาณี ประธานฝ่ายพราหมณ์ พระราชครูวามเทพมุนี พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการดำเนินงานจุดเทียนถวายพระราชธรรมภาณี ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย

 

วาระที่ 2 ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาจำลองและรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต

หมายกำหนดการวาระที่ 2 วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2514 พิธิการในวาระที่สองนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาเททองเป็นปฐมฤกษ์ตามกำหนดฤกษ์เวลา 15.35 น. และทรงปลูกต้นจันทน์หน้าหอพระไตรปิฎกด้วย

 

วาระที่ 3 ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป และวัตถุมงคลต่าง ๆ

หมายกำหนดการวาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515 อันเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พิธีพุทธาภิเกจัดขึ้นตามขนบประเพณี ทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ ในวาระที่สามนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก และทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดระฆังโฆสิตาราม

 

 

วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนั้นประกอบไปด้วย

พระพุทธรูปจำลององค์พระประธาน ขนาดบูชา เนื้อนวโลหะ

พระกริ่งจำลององค์พระประธาน เนื้อทองคำ เนื้อนวโลหะ

รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต ขนาดบูชา เนื้อนวโลหะ

รูปเหมือนลอยองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ

เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ

พระผงพิมพ์พระสมเด็จ และ พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต

 

คณาจารย์ร่วมพิธินั่งปรกพุทธาภิเษก วาระแรก

พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ จ.สุพรรณบุรี

พระโพธิวารคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ

พระพุทธมนตวราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศน์ราชวราราม

พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ

พระครูวิริยกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

พระครูโสภณกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

พระครูกัลยาณานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

พระครูประสาธน์วิทยาคม (นอ) วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา

พระครูสุตาธิกา (ทองอยู่) วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร

พระครูสาทรพัฒนกิจ (ลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี

 

คณาจารย์ร่วมพิธิใน วาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515

 

พระพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถ

สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธ

พระธรรมวโรดม วัดสังเสชวิศยาราม

พระศาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดจักรวรรดิราชาวาส

พระพรหมมุนี วัดราชผาติการาม

พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม

พระธรรมปัญญาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร

พระธรรมปัญญาบดี วัดสามพระยา

พระธรรมปิฎก วัดปทุมคงคา

 

พระพิธีในมณฑลวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ

พระเทพมุนี วัดอรุณราชราราม

พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิขัยญาติการาม

พระเทพวรมุนี วัดพระเชตุพน

พระเทพวรเทวี วัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระเทพญาณมุนี วัดราชโอรสาราม

พระเทพเมธี วัดเศวตฉัตร์

พระธรรมมหาวีรานุวัตร์ วัดไตรมิตร

พระโสภณวราภรณ์ วัดอรุณราขวราราม

พระสังวรกิจโกศล วัดราชสิทธาราม

 

พระคณาจารย์ร่วมบริกรรมปลุกเสกวัตถุมงคล รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี

พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

พระราชสิงหวรมุนี (ทรัพย์) วัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

พระราชญาณดิลก (ชิต) วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระราชปัญญาโสภณ (สุข) วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พระราชวิสุทธิโสภณ (ช้อย) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

พระราชสุวรรณโสภณ (โกย) วัดสุวรรดาราราม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) วัดโพธินิมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

พระวิบูลเมธาจารย (เก็บ) วัดดอนเจดีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

พระวิบูลย์วชิรธรรม (สว่าง) วัดคฤหบดีสงฆ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

พระโสภณธรรมมุนี (พ่วง) วัดศรีโคมคำ อ.พเยาว์ จ.เชียงราย

พระพรหมจักสังวร (พรหมา) วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พระสังวรกิจโกศล (เลิศ) วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

พระโสภณวราภรณ์ (เฉลียว) วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พระศรีสัจจาญาณมุนี (ประหยัด) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) วัดตำหนักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) วัดหนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

พระครูโสภณกัลยาณวัตร (เส่ง) วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

พระครูสาทรพัฒนากิจ (ลมูล) วัดเสด็จ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พระครูกัลยานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

พระครูรัตนสราธิคุณ (ทอง) วัดสระแก้ว อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว

พระครูประสาธน์วิทยาคม (นอ) วัดกลางท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

พระครูอุทัยคณารักษ์ (ใหญ่) วัดสระแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระครูพิพิธวิหารการ (เทียม) วัดกษัตราธิราช อ.พระนครศรีอยูธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พระครูวิมลนวการ (เผ้ง) วัดหน้าพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พระครูไพศาลวิสุทธิคุณ (สำลี) วัดห้วยยาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

พระครูพิพัฒน์สิริธร (คง) วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

พระครูวชิรรังษี (จันทร์) วัดมฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี