www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระบรมรูปหล่อร.5 ทรงยืน สูง 109 ซม. วัดสมมติเทพฐาปนาราม(แหลมสน) จ.ระยอง ปี 2536

฿0.00
พระบรมรูปหล่อ ร.5 ทรงยืน สูง 109 ซม. วัดแหลมสน จ.ระยอง ปี 2536มีใบอนุโมทนาบัตรวัดสมมติเทพฐาปนาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และภายหลังจากที่
  • หมวดหมู่ : รัชกาลที่ 5
  • รหัสสินค้า : 000167

รายละเอียดสินค้า พระบรมรูปหล่อร.5 ทรงยืน สูง 109 ซม. วัดสมมติเทพฐาปนาราม(แหลมสน) จ.ระยอง ปี 2536

พระบรมรูปหล่อ ร.5 ทรงยืน สูง 109 ซม. วัดแหลมสน จ.ระยอง ปี 2536
มีใบอนุโมทนาบัตร
วัดสมมติเทพฐาปนาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และภายหลังจากที่สร้างวัดแล้วได้พระราชทาน สิ่งของต่าง ๆ แก่วัดสมมติเทพฯ ด้วย กล่าวคือ ตู้พระไตรปิฎก พร้อมด้วยหนังสือพระไตรปิฎก ๑ ชุด ธรรมาสน์ลายรดน้ำ ๑ ธรรมาสน์ โต๊ะหมู่บูชาลายทอง ๑ ชุด พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว หล่อด้วยสำริด ๑ องค์ ถุงย่ามเสด็จประพาสยุโรป ๑ ใบ (ปัจจุบันสูญหาย) และตะเกียงโคมแขวน ๑ ดวง นอกจากสิ่งของพระราชทานดังกล่าวแล้ว ปูชนียสถานที่สำคัญ ของวัด สมมติเทพฯ ก็คือ เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ ขนาดกว้าง ๖ วา สูง ๖ วา ยาว ๖ วา สร้างเมือ พ.ศ.๒๔๑๖(ข้อมูลจากเว็บไซค์ แหลมสน.คอม)

แท้ 100% รับประกัน

ราคาโทรถามครับ