www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระบรมรูปหล่อ ร. 5 ทรงยืน สูง 19 นิ้ว วัดแหลมสน ปี 2535

฿0.00
ใบอนูโมทนาบัตรแท้ จาดวัด ปี 2535มีหมายเลขประจำองค์ หายาก ควรค่าแก่การบูชาอย่างยิ่งวัดสมมติเทพฐาปนาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และภายหล
  • หมวดหมู่ : รัชกาลที่ 5
  • รหัสสินค้า : 000169

รายละเอียดสินค้า พระบรมรูปหล่อ ร. 5 ทรงยืน สูง 19 นิ้ว วัดแหลมสน ปี 2535

ใบอนูโมทนาบัตรแท้ จาดวัด ปี 2535 มีหมายเลขประจำองค์ หายาก ควรค่าแก่การบูชาอย่างยิ่ง วัดสมมติเทพฐาปนาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และภายหลังจากที่สร้างวัดแล้วได้พระราชทาน สิ่งของต่าง ๆ แก่วัดสมมติเทพฯ ด้วย กล่าวคือ ตู้พระไตรปิฎก พร้อมด้วยหนังสือพระไตรปิฎก ๑ ชุด ธรรมาสน์ลายรดน้ำ ๑ ธรรมาสน์ โต๊ะหมู่บูชาลายทอง ๑ ชุด พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว หล่อด้วยสำริด ๑ องค์ ถุงย่ามเสด็จประพาสยุโรป ๑ ใบ (ปัจจุบันสูญหาย) และตะเกียงโคมแขวน ๑ ดวง นอกจากสิ่งของพระราชทานดังกล่าวแล้ว ปูชนียสถานที่สำคัญ ของวัด สมมติเทพฯ ก็คือ เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ ขนาดกว้าง ๖ วา สูง ๖ วา ยาว ๖ วา สร้างเมือ พ.ศ.๒๔๑๖(ข้อมูลจากเว็ปไซค์ของวัดแหลมสน)

ราคาโทรถามครับ