www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื้อกระเบื้องเคลือบ ปี 2543 โดยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

SOLD OUT
฿0.00
พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื้อกระเบื้องเคลือบ ปี 2543 สร้างโดยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสูง 20 นิ้ว ฐานกว้าง 6.5 นิ้วหายากมาก มีผู้บูชาแล้วค่ะ
  • หมวดหมู่ : รัชกาลที่ 5
  • รหัสสินค้า : 000171

รายละเอียดสินค้า พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื้อกระเบื้องเคลือบ ปี 2543 โดยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื้อกระเบื้องเคลือบ ปี 2543

สร้างโดยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

สูง 20 นิ้ว ฐานกว้าง 6.5 นิ้ว
หายากมาก

มีผู้บูชาแล้วค่ะ