www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ทรงม้า วัดนิเวศธรรมประวัติ สูง 1 เมตร สวยมาก

SOLD OUT
฿0.00
รัชกาลที่ 5 ทรงม้า วัดนิเวศธรรมประวัติ สูง 1 เมตร ฐาน กว้าง 11 นิ้ว ยาว 22.5 นิ้ว สง่างาม สุดบรรยาย สร้างปี 2540 โดยวัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา สร้างเพียง 127 องค์ เท่านั้นโดย ต้นแบบมาจากพระบรมรูปท
  • หมวดหมู่ : รัชกาลที่ 5
  • รหัสสินค้า : 000278

รายละเอียดสินค้า พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ทรงม้า วัดนิเวศธรรมประวัติ สูง 1 เมตร สวยมาก

รัชกาลที่ 5 ทรงม้า วัดนิเวศธรรมประวัติ สูง 1 เมตร ฐาน กว้าง 11 นิ้ว ยาว 22.5 นิ้ว สง่างาม สุดบรรยาย สร้างปี 2540 โดยวัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา สร้างเพียง 127 องค์ เท่านั้น โดย ต้นแบบมาจากพระบรมรูปทรงม้า ตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า พระที่นั่งอนันตสมาคม ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซเซอร์ เฟรสฟอร์เดอร์ ในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 พระองค์เสด็จประทับ เป็นแบบให้นายช่างปั้นหุ่น ขณะเสด็จประทับอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ช่างปั้นชื่อ จอร์จ เซาโล ปั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2450 ด้านซ้ายมือพระบรมรูป เป็นชื่อ บริษัทที่ทำการหล่อพระบรมรูปทรงม้า SUSSF Fres FONDEURS. ด้านขวาเป็นจารึกชื่อช่างปั้น และช่างหล่อ ชื่อ C.masson sculp และ g. paupg statuare ผู้ที่ได้ครอบครองพระบรมรูปทรงม้านี้บารมีขององค์พระปิยมหาราช ย่อมจะเสริมให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและบารมี

ราคาโทรถามครับ