www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

สมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสมรมดำ

฿0.00
ฐานกว้าง 15 นิ้ว ลึก 9 นิ้ว สูง 28.5 นิ้ว เนื้อโลหะปิดทอง
  • หมวดหมู่ : สมเด็จองค์ปฐม
  • รหัสสินค้า : 000292

รายละเอียดสินค้า สมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสมรมดำ

สมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสมรมดำ (ไม่ใช่เรซิ่น) สมเด็จองค์ปฐม ท่านเป็น พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก ทรงพระนาม สมเด็จพระพุทธสิกขี เนื่องจากพระพุทธ เจ้า ได้ตรัสรู้แล้วมากมายนับได้แสนองค์ ฉะนั้นพระนามของพระองค์จึงซ้ำกัน โดยเฉพาะพระนามสมเด็จพระพุทธสิกขี มีด้วยกัน 5 พระองค์ จึงได้ขนานนามของสมเด็จองค์ปฐมว่า สมเด็จพระพุทธสิกขีที่ 1 จึงนับได้ว่า พระพุทธองค์ ทรงเป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน(ฤาษีลิงดำ) ได้พบสมเด็จองค์ปฐมเป็นครั้งแรก ขณะกำลังสอนพระกรรมฐาน และหลังเมื่อเสร็จจากการแนะนำ ก็ได้ทำสมาธิ และได้ปรากฎเห็นพระพุทธเจ้า มาตรัสว่า"" นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก่อนที่แกจะสอนพระกรรมฐานก็ดี จะพูดธรรมก็ดี บอกฉันก่อน ฉันจะให้พูดตอนไหน จะให้เทศน์ตอนไหนให้ว่าตามนั้น " หลวงพ่อท่านจึงคิดว่าเมื่อพระองค์มีพระคุณต่อท่านอย่างนี้ จึงคิดที่จะหล่อรูปของท่านขึ้น

 
การบูชาสมเด็จองค์ปฐมจะมีอานิสงส์ ดังนี้ คือ
๑.เป็นผู้ถึงซึ่งพุทธานุสติ
๒.เป็นผู้ปิดอบายภูมิ
๓.เป็นผู้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ, สวรรค์สมบัติ, นิพพานสมบัติ
๔.เป็นผู้มีปัญญาและสมาธิมั่นคง
๕.เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทั้งปวง
๖.เป็นผู้มีฐานะมั่นคง
๗.เป็นผู้ที่ไม่มีการถอยหลังแก่ทางโลกและทางธรรม
๘.เป็นผู้สมบูรณ์แก่ฐานะอันเจริญ คือ ญาติ และบริวาร
๙.เป็นผู้เป็นที่รักแก่มนุษย์ อมนุษย์ และเทวดา
๑๐.เป็นผู้สร้างแสงสว่างแก่สรรพสัตว์
 
 
คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม
นะโม กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา วะชิรัง นามะ ปะฏิมัง อิทธิธรรมะปาฏิหาริยะกะรัง สมเด็จพ่อองค์ปฐมต้นพุทธะรูปัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา อะหัง วันทามิ สัพพะโส สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
 
 
 
ฐานกว้าง 15 นิ้ว ลึก 9 นิ้ว สูง 28.5 นิ้ว
 

ราคาโทรถามครับ