www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

สมเด็จพระนเรศวร นครลำปาง ทรงม้าศึก สูง 6 นิ้ว เนื้อโลหะผสมรมดำ กองทัพภาคที่3 สร้าง

SOLD OUT
฿0.00
สมเด็จพระนเศวร นครลำปาง ทรงม้าศึก สูง 6 นิ้ว เนื้อโลหะผสมรมดำ กองทัพภาคที่3 สร้าง
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระนเรศวร และพระเอกาทศรถ
  • รหัสสินค้า : 000538

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระนเรศวร นครลำปาง ทรงม้าศึก สูง 6 นิ้ว เนื้อโลหะผสมรมดำ กองทัพภาคที่3 สร้าง

ประวัติการจัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  นครลำปาง 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  นครลำปาง ในพระอิริยาบททรงม้าศึก ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง  พร้อมไพร่พลล้อมรอบ ๙ คน        กองทัพภาคที่ ๓  โดย  มณฑลทหารบกที่ ๓๒       ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์    ที่มีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง
ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย  สมควรที่จะเฉลิมพระเกียรติไว้ให้ปรากฏ    เพื่อจะได้เป็นอนุสรณ์สำหรับประชาชนชาวลำปาง และบุคคลทั่วไปเคารพสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่ปวงชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ “ มหาราช ”  

ขนาดความกว้าง  5.5  นิ้ว  ความสูง  6  นิ้ว

ขายแล้ว