www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระประธานวัดระฆังรุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จฯเททอง

฿0.00
พระประธานวัดระฆังรุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จฯเททอง
  • หมวดหมู่ : พระประธานวัดระฆัง
  • รหัสสินค้า : 001305

รายละเอียดสินค้า พระประธานวัดระฆังรุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จฯเททอง

พระประธานจำลอง วัดระฆัง รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ในหลวงทรงเสด็จฯ

เททอง 

ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผสม

พระประธานวัดระฆัง และรูปจำลองหลวงปู่โต อนุสรณ์วัดระฆัง100ปี 

 

 

ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น 100 ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2515

ปีพุทธศักราช 2515 อันเป็นปีที่การมรณภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เวียนมาบรรจบครบ 100 ปี ประกอบกับวัดระฆังโฆสิตารามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมากเกินกำลังของทางวัดที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์โดยลำพัง 
ม.ล.เนื่องพร สุทัศน์ เห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม จึงได้นำโครงการดังกล่าวเสนอต่อ พระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามสมัยนั้น ใช้ชื่อโครงการดังกล่าวว่า โครงการ สร้างปูชนียวัตถุเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ 100 ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรํงสี) ณ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ พล.ร.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้นรับผิดชอบเป็นประธานกรรมการดำเนินงาน พระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝายสงฆ์ พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายฆราวาส 

พิธีในการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี แห่งการมรณภาพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม ประกอบไปด้วยพิธีทั้งทางสงฆ์และพราหมณ์ รวมทั้งสิ้น 3 วาระด้วยกัน
วาระแรก ประกอบพิธิพุทธาภิเษกทองชนวนและผงมวลสาร
หมายกำหนดการวาระแรก วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2514 พิธีการในส่วนนี้จัดขึ้นตามแบบขนบธรรมเนียมทั้งพิธีสงฆ์ และ พิธีพราหมณ์ มีการประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญบารมีแห่งเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทำพิธีบูชาฤกษ์ บูชาเทพยดา 
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชธรรมภาณี ประธานฝ่ายพราหมณ์ พระราชครูวามเทพมุนี พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการดำเนินงานจุดเทียนถวายพระราชธรรมภาณี ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย 

วาระที่ 2 ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาจำลองและรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต 
หมายกำหนดการวาระที่ 2 วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2514 พิธิการในวาระที่สองนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาเททองเป็นปฐมฤกษ์ตามกำหนดฤกษ์เวลา 15.35 น. และทรงปลูกต้นจันทน์หน้าหอพระไตรปิฎกด้วย 

วาระที่ 3 ประกอบพิธิพุทธาภิเษกพระพุทธรูป และวัตถุมงคลต่าง ๆ 
หมายกำหนดการวาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515 อันเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พิธีพุทธาภิเกจัดขึ้นตามขนบประเพณี ทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ ในวาระที่สามนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก และทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดระฆังโฆสิตาราม 


วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนั้นประกอบไปด้วย 
- พระพุทธรูปจำลององค์พระประธาน ขนาดบูชา เนื้อนวโลหะ 
- พระกริ่งจำลององค์พระประธาน เนื้อทองคำ เนื้อนวโลหะ 
- รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต ขนาดบูชา เนื้อนวโลหะ 
- รูปเหมือนลอยองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ 
- เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ 
- พระผงพิมพ์พระสมเด็จ และ พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต

คณาจารย์ร่วมพิธินั่งปรกพุทธาภิเษก วาระแรก 
- พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ จ.สุพรรณบุรี 
- พระโพธิวารคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ 
- พระพุทธมนตวราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศน์ราชวราราม 
- พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ 
- พระครูวิริยกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ 
- พระครูโสภณกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ 
- พระครูกัลยาณานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ 
- พระครูประสาธน์วิทยาคม (นอ) วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา 
- พระครูสุตาธิกา (ทองอยู่) วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร 
- พระครูสาทรพัฒนกิจ (ลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี 

คณาจารย์ร่วมพิธิใน วาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515 

พระพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถ 
- สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน 
- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธ 
- พระธรรมวโรดม วัดสังเสชวิศยาราม 
- พระศาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
- พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดจักรวรรดิราชาวาส 
- พระพรหมมุนี วัดราชผาติการาม 
- พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม 
- พระธรรมปัญญาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร 
- พระธรรมปัญญาบดี วัดสามพระยา 
- พระธรรมปิฎก วัดปทุมคงคา 

พระพิธีในมณฑลวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
- พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ 
- พระเทพมุนี วัดอรุณราชราราม 
- พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิขัยญาติการาม 
- พระเทพวรมุนี วัดพระเชตุพน 
- พระเทพวรเทวี วัดปากน้ำภาษีเจริญ 
- พระเทพญาณมุนี วัดราชโอรสาราม 
- พระเทพเมธี วัดเศวตฉัตร์ 
- พระธรรมมหาวีรานุวัตร์ วัดไตรมิตร 
- พระโสภณวราภรณ์ วัดอรุณราขวราราม 
- พระสังวรกิจโกศล วัดราชสิทธาราม

พระคณาจารย์ร่วมบริกรรมปลุกเสกวัตถุมงคล รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี 
- พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
- พระราชสิงหวรมุนี (ทรัพย์) วัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
- พระราชญาณดิลก (ชิต) วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- พระราชปัญญาโสภณ (สุข) วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
- พระราชวิสุทธิโสภณ (ช้อย) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
- พระราชสุวรรณโสภณ (โกย) วัดสุวรรดาราราม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
- พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) วัดโพธินิมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
- พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
- พระวิบูลเมธาจารย (เก็บ) วัดดอนเจดีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 
- พระวิบูลย์วชิรธรรม (สว่าง) วัดคฤหบดีสงฆ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
- พระโสภณธรรมมุนี (พ่วง) วัดศรีโคมคำ อ.พเยาว์ จ.เชียงราย 
- พระพรหมจักสังวร (พรหมา) วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 
- พระสังวรกิจโกศล (เลิศ) วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
- พระโสภณวราภรณ์ (เฉลียว) วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
- พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
- พระศรีสัจจาญาณมุนี (ประหยัด) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
- พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) วัดตำหนักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
- พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) วัดหนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
- พระครูโสภณกัลยาณวัตร (เส่ง) วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
- พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
- พระครูสาทรพัฒนากิจ (ลมูล) วัดเสด็จ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
- พระครูกัลยานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
- พระครูรัตนสราธิคุณ (ทอง) วัดสระแก้ว อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
- พระครูประสาธน์วิทยาคม (นอ) วัดกลางท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
- พระครูอุทัยคณารักษ์ (ใหญ่) วัดสระแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
- พระครูพิพิธวิหารการ (เทียม) วัดกษัตราธิราช อ.พระนครศรีอยูธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
- พระครูวิมลนวการ (เผ้ง) วัดหน้าพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
- พระครูไพศาลวิสุทธิคุณ (สำลี) วัดห้วยยาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
- พระครูพิพัฒน์สิริธร (คง) วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
- พระครูวชิรรังษี (จันทร์) วัดมฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
- พระครูจันทสโรภาส (เที่ยง) วัดม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
- พระครูพิศาลพัฒนกิจ (บุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
- พระครูประดิษฐ์นวการ (บุณ) วัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
- พระครูปิยธรรมภูษิต (คำ) วัดบำรุงธรรม อ.เมือง จ.สระบุรี 
- พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ไฝ) วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- พระครูธรรมสาคร (กลับ) วัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
- พระครูวิจิตรชัยการ (สด) วัดหางน้ำสาคร อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
- พระครูประสาธนุ์ขันธคุณ (มุม) วัดปราสาทเยอร์เหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
- พระครุอาภัสสรคุณ (อารีย์) วัดท้ายชิด อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
- พระครุสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 
- พระครูสุวิชงนวรวุฒิ (ปี้) วัดลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 
- พระครูศิลสารสัมบัน (สำรวย) วัดสระแก้วปทุมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
- พระครูศรีพรหมโสภิต (แพ) วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 
- พระครูภาวนาสังวรคุณ (เต๋) วัดสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
- พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี 
- พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร (สมบูรณ์) วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
- พระครูพุทธิสังวรกิจ (ทอง) วัดเนรัญชรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
- พระครูวิวัฒน์นครธรรม (ชาย) วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี 
- พระครูศีลคุณวัฒนาทร (โห) วัดพุทธิสาร อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี 
- พระครูถาวรธรรมรัตน์ (เที่ยง) วัดเลียบ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
- พระครูอุดมเวทวรคุณ (เมือง) วัดท่าแหน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 
- พระครูนันทิยคุณ (บุญตัน) วัดเชียงทอง อ.เมือง จ.ตาก 
- พระครูวิรุฬธรรมโกวิท (สิงห์คำ) วัดเจดีย์สถาน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
- พระครูมงคลคุณาทร (คำปัน) วัดหม้อคำตวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- พระครูภาวนาภิรัต (อินท์จักร์) วัดวนรามน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
- พระครูวิริยะโสภิต (ทอง) วัดพระปรางค์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
- พระครูประกาสสมาธิคุณ (สังเวียน) วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
- พระครูปัญญาโชติวัตร (เจริญ) วัดทองนพคุณ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
- พระครุศีลโสภิต (แถม) วัดทองพุ่มพวง อ.เมือง จ.สระบุรี 
- พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุม) วัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
- พระครูประภาสธรรมาภรณ์ (ลำยอง) วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
- พระครูนิสัยจริยคุณ (วิสุทธิ์) วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
- พระครูสมุทรวิจารย์ (จารย์) วัดประชาโฆสิตาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
- พระครูศีลวิมล (ท้วม) วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เนื่อง) วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
- พระครูสุวรรณสุนทร (ทอง) วัดดอกไม้ (ตะกล่ำ) เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
- พระครูอินทศิริชัย (ม้วน) วัดไทร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
- พระครูพุทธมัญจาภิบาล (ทองหล่อ) วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
- พระครูอาจารโสภณ (เริ่ม) วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
- พระครูโสภณรัตนากร (เพิ่ม) วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
- พระครูวิจิตรธรรมรส (สุดใจ) วัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
- พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
- พระครูพิลาสธรรมกิตติ์ (ทวี) วัดโรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 
- พระครูสุวรรณประภาส (ทอง) วัดธาตุสว่าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
- พระครูวิจิตรพัฒนาภรณ์ (เจริญ) วัดดอกไม้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
- พระครูอภัยภาดาทร (ขอม) วัดโพธาราม อ.สองพี่น้อง จ.สพรรณบุรี 
- พระครูสถิตวุมิคุณ (ปลั่ง) วัดหนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 
- พระครุสถาพรพุทธมนต์ (สำเนียง) วัดเวฬุวนาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม 
- พระครูวิบูลธรรมเวท (เปรื่อง) วัดหิรัญญาราม อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
- พระครูพิพัฒน์วรคุณ (ชู) วัดลุ่มเจริญศรัทธา เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
- พระครูปลัดสงัด (สงัด) วัดพระเชตุพน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
- พระครูรัตนานุรักษ์ (อาจารย์แก้ว) วัดปงสนุกใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง 
- พระครูสุกิจวิริยากร (หมั่น) วัดดงสัก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
- พระครูธรรมธรบุญมี วัดท่าสะต๋อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- พระปลัดบุญเชิด วัดชมนิมิตร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- พระครูสมุห์อำพล วัดประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
- พระครูวิชัยณรงค์ฤทธิ์ วัดสิตาราม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 
- พระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงษ์ กรุงเทพฯ 
- พระอาจารย์แดง วัดเขาหลัก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
- พระอาจารย์รักษ์ วัดศรีรัตนคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
- พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง 
- พระอาจารย์บุรัชย์ วัดนายพญา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
- พระอาจารย์กี๋ วัดหูช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
- พระอาจารย์จันทร์ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (อายุ 116 ปี) 
- พระอาจารย์ครูบาวัง วัดบ้านเด่น อ.เมือง จ.ตาก 
- พระอาจารย์แสน วัดท่าแทน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 
- พระอาจารย์คง วัดวังสัพพะรด อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
- พระอาจารย์สวน วัดบางกระดาน อ.เขาสมิง จ.ตราด 
- พระอาจารย์ใหญ่ วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
- พระอาจารย์จำรัส วัดเมืองกาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
- พระอาจารย์เกลี้ยง วัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
- พระอาจารย์โสภาโสภิกขุ วัดเทพนฤมิตคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
- พระอาจารย์ลมูล วัดพุทธวงศา อ.ป่าหลวง นครเวียงจันทร์ 
- พระอาจารย์ชาย วัดสังข์ทอง จ.มหาสารคาม 
- พระอาจารย์ดี วัดศรีสำราญ จ.ยโสธร 
- พระอาจารย์หนูอินทร์ วัดพุทธคยา จ.กาฬสินธุ์ 
- พระอาจารย์ลี วัดป่าบ้านนอก จ.กาฬสินธุ์ 
- พระอาจารย์คูณ วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
- พระอาจารย์สุวรรณ วัดพรหม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
- พระอาจารย์เพ็ชร์ นนฺทเสโน วัดบ้านเด่น อ.เมือง จ.ตาก 
- พระอาจารย์อุ้ย วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
- พระสุนทรธรรมภาณ (เมตตาหลวง) วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

รูปภาพพิธีการจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆังฯ 100 ปี (บางส่วน)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นประธานเททอง เมื่อปีพ.ศ. 2515