www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระบูชา ภปร.ปี08 วัดบวรนิเวศวิหาร หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จเททอง (องค์ที่ 4)

฿0.00
พระบูชา ภปร.ปี08 วัดบวรนิเวศวิหาร หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จเททอง (องค์ที่ 4) <br>
  • หมวดหมู่ : พระบูชา ภปร.08
  • รหัสสินค้า : 003355

รายละเอียดสินค้า พระบูชา ภปร.ปี08 วัดบวรนิเวศวิหาร หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จเททอง (องค์ที่ 4)

พระบูชา ภปร.ปี08 วัดบวรนิเวศวิหาร ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินในพิธีหล่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2508 สวยเดิม ดินไทย บล็อคแรก พิมพ์แรก

ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ฐานกว้าง 13 นิ้ว สูง 17 นิ้ว เนื้อโลหะผสม

 

 

ประวัติพระพุทธรูป ภปร.ปี 2508 พระพุทธรูป ภปร.ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้

เดิมคณะกรรมการจะ จัดสร้างตามแบบพระพุทธรูป ภปร.รุ่น พระกฐินต้น วัดเทวะสังฆาราม ทุกประการ แต่เมื่อคณะกรรมการ ได้นำพระพุทธรูป ที่ออกแบบ สร้างแล้ว ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ทรงพระมหากรุณาธิคุณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบให้ถูกต้อง เหมาะสมกับ พระพุทธลักษณะยิ่งขึ้น ด้วย พระบรมราชวินิจฉัยของพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาท พร้อม พระบรมโอรสาธิราช เสด็จเททองหล่อ และ ทรงเป็นประธานในพิธีในโบสถ วัดบวรนิเวศวรวิหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2508

พระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย แก้ไขพุทธลักษณะคล้ายคลึงใกล้เคียง ไปทางพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นอันมาก นอกจากนี้ยังได้พระราชทานภาษิต สำหรับ จารึกไว้ที่ฐานด้านหน้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ว่า “ทยฺยชาติ สามคฺคิย สติสญฺชานเนน โภชิสิย รกฺขนฺติ” แปลว่า “คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไท อยู่ได้ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี” ส่วนที่ฐานด้านหลังจารึกใจความว่า “เสด็จพระราชดำเนินในพิธี หล่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 29 สิหาคม พ.ศ.2508” โดยมอบหมายให้ศาสดาจารย์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างศิลป์ กรมศิลปกร ปั้นหุ่นขึ้นใหม่ ได้ทรงควบคุมการปั้นหุ่น ให้อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัย โดยตลอด ฉะนั้น พระพุทธรูป ภปร. รุ่นนี้ จึงสมบูรณ์แบบครบถ้วน รวมเอาสัญลักษณ์ของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างบริบูรณ์ มีคุณค่า ทั้งทางศิลปะประติมากรรม ประวัติศาสตร์ และคุณค่าแห่งจิตใจ

วัตถุมงคลที่จัดสร้าง ครั้งนี้

1.พระพุทธรูป ภปร.ขนาด 9 นิ้วรมดำ

2.พระพุทธรูป ภปร.ขนาด 5 นิ้วรมดำ

3.พระกริ่ง ภปร.สัมฤทธิ์ รมดำ