www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

สมเด็จพระโคดมบรมสกลธวัชชัย วัดดอนยานนาวา ปี16 พิธีเสาร์ห้า ตัก 5 นิ้ว กะไหล่ทอง

฿0.00
สมเด็จพระโคดมบรมสกลธวัชชัย วัดดอนยานนาวา ปี16 พิธีเสาร์ห้า ตัก 5 นิ้ว กะไหล่ทอง
  • หมวดหมู่ : รายการอื่นๆ
  • รหัสสินค้า : 001458

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระโคดมบรมสกลธวัชชัย วัดดอนยานนาวา ปี16 พิธีเสาร์ห้า ตัก 5 นิ้ว กะไหล่ทอง

 

สมเด็จ พระโคดมบรมสกลธวัชชัย มหาพิธีพุทธาภิเษก วัดดอนยานนาวา กรุงเทพมหานคร พิธี
เสาร์ห้า ๗-๑๑ เม.ย. ๒๕๑๖ ก้นมีดินไทย เททับด้วยปูนเดิมจากวัด ด้านในประภามณฑน มีจารตัว อิ
ด้านหลังองค์พระ พระพิธีดี ศิลป์งามทรงคุณค่ามากๆครับ
 
สุดยอดพิธีในการจัดสร้าง ร่วมด้วยพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายดังข้อมูลต่อไปนี้
รายนามพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยามนต์คุณวิเศษ ชุดพิเศษ เข้าพิธีปลุกเสกงานมหาพิธีพุทธาภิเษก
1. พระคณาจารย์ ท่านพ่อเจ้าคุณมงคลสภิต แห่งกรุงไพลิน พระตะบอง คณาจารย์ เรืองนามทิศตะวันออก
2. พระ คณาจารย์สุดจินดา แห่งนครเชียงตุง อุดรทิศแห่งสยามประเทศ คณาจารย์ เรืองวิทยาทิศเหนือ
3. พระ คณาจารย์ศิริรัตนาภรณ์ แห่งวัดนารานุสรณ์ ฝั่งแม่ นํ้าเมียวดี สุดเขต พุกามประเทศ
คณาจารย์เรืองวิทยาทิศตะวันตก
4. พระคณาจารย์สว่าง ผู้ทรงอาคมขลังแห่งจังหวัดสุรินทร์ คณาจารย์เรืองวิทยาทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.พระคณาจารย์นิสัยจริยคุณ แห่งวัดจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ คณาจารย์เรืองนามและวิทยาคมภาคกลาง
พร้อม ทั้งคณาจารย์ จากภาคต่าง ๆ อีก 59 รูป
 
รายนามพระอาจารย์ นั่งบริกรรมในงานพิธีมหาพุทธาภิเษก อาทิเช่น
1. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
2. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดูฉิมพลี
3. หลวงพ่อเนือง วัดจุฬามณี
4. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
5. หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง ฯลฯ
6. หลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตร
7. หลวงปู่มุม วัดปราสาทเยอร์
8. พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา
9. หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต
10. หลวงพ่อโอด วัดจันเสน
11. หลวงพ่อหอม วัดชานหมาก
12. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน
13. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
14. หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง
15. หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส
16. หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส
17. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
18. หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
19. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
20. ครูบาวัง วัดบ้านเด่น
21. หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลอย.. ฯลฯ
 
ตัก 5" ฐาน 7 " สูง 10" กะไหล่ทอง ใต้ฐานดินไทย องค์ที่2