www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

หมอชีวกโกมารภัจจ์ ตัก 9 นิ้ว ปี 47 สมาคมแพทย์แผนไทยสร้าง

฿0.00

หมอชีวกโกมารภัจจ์ ตัก 9 นิ้ว ปี 47 สมาคมแพทย์แผนไทยสร้าง
  • หมวดหมู่ : หมอชีวกโกมารภัจจ์
  • รหัสสินค้า : 003092

รายละเอียดสินค้า หมอชีวกโกมารภัจจ์ ตัก 9 นิ้ว ปี 47 สมาคมแพทย์แผนไทยสร้าง

หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะ สูง 14 นิ้ว ฐาน 9.5x 7.5 นิ้ว สร้างปี 2547 รุ่น พลังจิตพิชิตมาร

ชีวก ชื่อหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย, เรียกชื่อเต็มว่า ชีวกโกมารภัจจ์

บูชาเพื่อ ความสุข ความป่วยไข้หรือ โรคภัย จะไม่มากล้ำกราย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง หมอชีวกโกมารภัจจ์ ตัก 9 นิ้ว ปี 47 สมาคมแพทย์แผนไทยสร้าง